Sunday, December 7, 2014

Цахим 1

Цагаан толгойн бие даалт

Хичээлийн нэр: Цагаан толгойн дидактик
Хамрах хүрээ:  БАБ-ын III ангийн оюутнууд
Зорилго: Цагаан толгойн сургалтыг зохион байгуулахад шаардлагатай суурь мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх
Зорилт:-Үзүүлэнгийн өнгө хэлбэр хэмжээг зөв сонгох
             -Үзүүлэнгийн агуулгаа зөв илэрхийлсэн эсэх
             -Аль ч хичээлд хэрэглэж болохуйц шаардалага хангасан байх
Бие даан хийх ажлууд
Хугацаа
Гүйцэтгэх аргачлал
Шалгуур
Оноо
Ашиглах ном зүй

1.

35 үсгийн бичмэл дармал үзүүлэн хийх


X\7
-\А3\Үсгийг холбогдох зураглал бичиглэлтэй нь өнгө дизайныг харгалзан хийх
-Үсгэнд тохирсон зураг сонгосон эсэх
-Өнгө дүрс таарсан эсэх


30-1-р ангийн сурах бичиг
Холбогдох гарыйн авлагуудыг ашиглах

-Хичээнгүй бичиглэлийн дэвтэр номнуудыг ашиглах

-“Монгол ардын үлгэрүүд “цувралуудаас
-Үүлэн бор”-үлгэрийн ном

-Ш.Ичинхорлоо”Сургалтын арга” 2010 он

-“Зургаан настай суралцагч” багшийн гаын авлага 2009 он

2.


Үсгийн зурлагыг тоогоор илэрхийлсэн үзүүлэн

X\12

-Тоогоор хэрхэн хааш нь эргүүлэн бичихийг зөв илэрхийлсэн байх

-Үсгийн бичиглэлийг зөв эргүүлэн бичсэн эсэх


203.10 үлгэрийн сан бүрдүүлэх


XI\15

-Үлгэрийн агуулгыг зөв илтгэсэн эсэх
-үйл явдлын дараалалыг харж илэрхийлж болохуйц
-Үлгэрийг зургаар, СD хэлбэрээр сонсгох, үйл явдлыг хураангуйлан бичсэн дуу оруулах ба унших үлгэрүүд байх
-Агуулга утга санаа нь тодорхой хэрэглээний байх
20

4.Цагаан толгойн II шатны гийгүүлэгчээр цахим боловсруулах

XI\20

-2-р шатны гийгүүлэгчийг заах онцлогийг мэдэх
-Зорилго, зорилтыг зөв илэрхийлсэн эсэх
-Хичээлээ зөв төлөвлөн, алхамуудаа тодорхойлсон


30

Tuesday, December 2, 2014

Хичээнгүй бичиг

  Хичээлийн нэр: Хичээнгүй бичиг
Хамрах хүрээ: Хөрвөх     
Зорилго: Хичээнгүй бичих дидактик хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх арга аргачлалд суралцана.
Зорилт-Үсэг бичих аргачлалын  үзүүүлэнг бэлтгэх
            -Хос шугаман аргаар эх, үгүүлбэрийг хичээнгүй сайхан бичих
            -Үгүүлбэрийг зөв сайхан бичиж сурах
          
Д\д

Хийгдэх даалгаврууд


  Гүйцэтгэх аргачлал

   Хугацаа

   Шалгуур

              Ном зүй
1.
-Бичмэл үзүүлэн

4цаасан дээр хос шугамын зурлагатай бичих дараалалыг чиглэл тоогоор зөв илэрхийлэн бичсэн байх
IX\20-X\25

-Үсэг, үг,холбоо үг бичүүлэх аргачлал зөв байх
 -Бичмэл үзүүлэнг стандарт хэмжээнд хийсэн эсэх
-Д.Наранцэцэг”Хичээнгүй бичгийн дасгал ном” 2012 он

2.


-Төрөлжсөн эхийн сан-Нэг сэдэв агуулгатай эхүүдийг хичээнгүй  бичсэн байхIX\25-XI\28

-Нэг сэдвийн хүрээнд хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон үг хэллэгтэй байх

-Сурах бичиг

-Чээж бичгийн дасгал номнууд ашиглах3.


-Зурлагын төстэй       дүрсийн картын сан           

-Тухайн үсгүүдийн зурлагын төстэй дүрсүүдийг хэрчмэлээр хийсэн байх


IX\26-XII\2


-Зурлаганд тохирсон дүрс өнгө хэмжээ нь тохирсон байх-Санаа авч болохуйц ном хэвлэлүүдийг ашиглах