Tuesday, December 2, 2014

Хичээнгүй бичиг

  Хичээлийн нэр: Хичээнгүй бичиг
Хамрах хүрээ: Хөрвөх     
Зорилго: Хичээнгүй бичих дидактик хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх арга аргачлалд суралцана.
Зорилт-Үсэг бичих аргачлалын  үзүүүлэнг бэлтгэх
            -Хос шугаман аргаар эх, үгүүлбэрийг хичээнгүй сайхан бичих
            -Үгүүлбэрийг зөв сайхан бичиж сурах
          
Д\д

Хийгдэх даалгаврууд


  Гүйцэтгэх аргачлал

   Хугацаа

   Шалгуур

              Ном зүй
1.
-Бичмэл үзүүлэн

4цаасан дээр хос шугамын зурлагатай бичих дараалалыг чиглэл тоогоор зөв илэрхийлэн бичсэн байх
IX\20-X\25

-Үсэг, үг,холбоо үг бичүүлэх аргачлал зөв байх
 -Бичмэл үзүүлэнг стандарт хэмжээнд хийсэн эсэх
-Д.Наранцэцэг”Хичээнгүй бичгийн дасгал ном” 2012 он

2.


-Төрөлжсөн эхийн сан-Нэг сэдэв агуулгатай эхүүдийг хичээнгүй  бичсэн байхIX\25-XI\28

-Нэг сэдвийн хүрээнд хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон үг хэллэгтэй байх

-Сурах бичиг

-Чээж бичгийн дасгал номнууд ашиглах3.


-Зурлагын төстэй       дүрсийн картын сан           

-Тухайн үсгүүдийн зурлагын төстэй дүрсүүдийг хэрчмэлээр хийсэн байх


IX\26-XII\2


-Зурлаганд тохирсон дүрс өнгө хэмжээ нь тохирсон байх-Санаа авч болохуйц ном хэвлэлүүдийг ашиглах


No comments:

Post a Comment