Шалгалт 2

Анги ...........................                                                             Нэр..............................................
                                  Монгол хэл дидактик хичээлийн шалгалт                               Явц           
Тагтаа, багваахай хоёр шувуудын хаан болохын тулд нарыг түрүүлж харсан нь хаан болгоё гэж хэлэлцсэн. Багваахай нарыг харжээ. Шувууд багваахайг хаан болгоход дүргүйцэв. Тиймээс багваахай тэнгэрт дүүлж Гардийн сүүлний дор орсон тул тэнгэр тулчлаа хэмээжээ.
1.Эх сэдэвт агуулгын айн задлал хийх
                                                                                        \5 оноо\
2.Эх сэдэвт аргазүйн интеграци хийх
                                                                                         \5 оноо\
3.Эхэд хувиргал хийх
                                                                                          \5оноо\
4.Агуулгын интеграци холбоог тайлбарлана уу .
                                                                                          \  5 оноо\

Үнэлгээний шалгуур-20 оноо  
  1. -Агуулгын айн үндсэн дөрвөн категорийг зөв гаргасан эсэх -5
      -Айн онцлогийг утга, бүтэц, хувиргал, соёл хэрэглээ талаас нь гаргасан эсэх-3
  2. Гадаад интеграцийг зөв олсон эсэх -2,5
      Дотоод интеграцийг зөв олсон эсэх-2,5
  -Сэдэв хоорондын
  -Бүлэг хоорондын
3. Эхийн хувиргалыг зөв хийсэн эсэх-5
          -Хураах
          - дэлгэрүүлэлтийг зөв хийсэн эсэх
          -Салаалалсан утга гаргасан эсэх-
          -Тонгоргол хийсэн эсэх


       

No comments:

Post a Comment