хичээнгүй бичиг 2

    Анги........                                                                                         Нэр..........................           
                        “ Хичээнгүй бичиг” хичээлийн шалгалтын  материал  
1.    Үсгийн налуулалт .......хэдэн градус байдаг вэ?
2.    Бичиж байх үед дэвтэр , нүд хоёрын хооронд .............см зайтай байх ёстой вэ?
3.    Урт шулуун, дэгээ эхлэлтэй орхицтой богино шулуун  энэ ямар үсэг вэ?..................
4.    Цагаан толгойн үсгийн 19 дэх үсгийг бичнэ үү.............................
5.    Б, б, г, я, Д, е, Ё том  жижиг  үсгүүдийг холбоно уу... ...................................................................................................
6.    Орхицтой богино шулуун зурлага оролцож бүтсэн үсгүүдийг бичнэ үү
........................................................................................................................................
7.    Хичээнгүй сайхан бичээрэй.
                                    Тэнгэр шинжих нь
Өвөл цас ихтэй байвал ирэх зун хур элбэг байх болно. Өдөр нь намуухан их халуун, хальсаар нь хаана ургасныг мэдэж болдог. Алтайн сонгины хальс  улаан, бусад уулынх улаан шар, хятад сонгиныг хальс цайвар бор өнгөтэй байдаг. Зэрлэг сонгинотой хоол их амттай.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment